Vị trí: Trang chủ Tranh tụng Lên kế hoạch hành động xử lý nợ xấu

Lên kế hoạch hành động xử lý nợ xấu

(DĐDN) - Ngày 23/8/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng triển khai thực hiện đề án “Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng” và đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam”.

Theo đó, Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Đề án “Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng” và Đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam” (gọi tắt là Kế hoạch hành động) ban hành kèm theo Quyết định của Thống đốc NHNN mới ban hành đã đề ra các nội dung công việc cụ thể, giao nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện từng công việc cụ thể cho các đơn vị, Vụ, Cục, chi nhánh NHNN, các tổ chức tín dụng (TCTD), các khách hàng vay của TCTD và quy định rõ thời gian hoàn thành công việc.

Quyết định nêu rõ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc NHNN và các TCTD có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xử lý nợ xấu quy định tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung của Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD”, Đề án thành lập Công ty VAMC” ban hành kèm theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động kèm theo Quyết định này.

Các đơn vị chủ trì thực hiện nội dung công việc có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch hành động.

Các đơn vị chủ trì, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các TCTD thực hiện báo cáo cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng về tiến độ, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp việc xử lý nợ xấu của TCTD.

Các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo, theo dõi, giám sát, thanh tra chặt chẽ tình hình thực hiện xử lý nợ xấu của các TCTD trên địa bàn quản lý; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện Quyết định số số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động này.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Thống đốc NHNN tổ chức thực hiện các Đề án; Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch hành động. Cùng với đó, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan thực hiện Kế hoạch hành động; Định kỳ tổng hợp, xây dựng báo cáo trình Thống đốc NHNN về tiến độ, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý về việc thực hiện các Đề án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời phát hiện, đề xuất với Thống đốc NHNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền của NHNN.

N.P

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thư ngỏ

Công ty Luật Phú Quý (PHUQUY LAW FIRM) được thành lập từ năm 2010, là tổ chức hành nghề luật sư được Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp giấy phép hoạt động và thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội. Công ty Luật Phú Quý (PHUQUY LAW FIRM) được thành lập từ năm 2010, là tổ chức hành nghề luật sư được Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp giấy phép hoạt động và thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.
Chi tiết

Tư vấn trực tuyến

Thu hồi nợ
Luật sư nguyễn tiến quang
Tư vấn doanh nghiệp
Luật sư nguyễn tiến quang
Tư vấn hợp đồng
Luật sư nguyễn tiến quang
Tư vấn luật
Luật sư nguyễn tiến quang

Lượt truy cập


mod_vvisit_counterLượt truy cập thứ:1594969
Số người Online: 4